Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, özel hukukun önemli bir dalıdır ve alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki ilişkileri inceler. Bu hukuk dalı, Borçlar Kanunu tarafından düzenlenir ve borç ilişkilerini belirleyen temel bir mevzuattır. Borç ilişkisi, alacaklı ve borçlu arasında belirli bir davranış biçiminin yerine getirilmesi gereken hukuki bir bağ olarak tanımlanır.

Hukuki İlişkiler ve Borçlar Kanunu

Borçlar Hukuku, tüm vatandaşları ve bazı istisnai durumlarda esnafları ilgilendirir. Bu hukuk dalı, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde temel bir rol oynar. Borçlar Kanunu, bu ilişkileri düzenlerken "Şekil Serbestisi" ilkesini benimser, yani hukuki işlemlerin çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebileceğini belirtir.

Borçlar Hukuku, hukuki ilişkilerin düzenlenmesinde önemli bir role sahiptir ve alacaklılar ile borçlular arasındaki dengeyi sağlar. Rençberler Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu alanda uzmanlıkla hizmet vermekte ve hukuki ihtiyaçlarına çözüm sunmaktayız.

Facebook Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak No:6 Rençberler Hukuk Ofisi Küçükçekmece / İstanbul
Whatsapp