Kiracının Kira Bedelini Ödememesi Halinde Hukuki Olarak Ne Yapılabilir26.4.2024

 

Kiraya veren, kira ücretini tahsil edemediği durumlarda öncelikle kiraya verilen taşınmazın bağlı bulunduğu adliyedeki icra dairesine başvurarak takip talebinde bulunması gerekmektedir.

 

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle İlamsız Takip (Örnek No: 13), kira ilişkisinin varlığı halinde başlatılabilecek bir icra takibidir. Kiracı vadesi gelmiş kira bedelini Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde ifa etmediyse kiraya veren, dilerse sadece ödenmeyen kira alacağı için genel haciz yoluyla takip yapabilir.

 

Kira bedelinin ödenmemesi halinde, kiraya veren kiracısını tahliye ettirmek zorunda değildir, sadece kira bedelinin ödenmesini isteyebilir.

 

Kira alacağının yanında kiracının tahliyesi de istenmekteyse, o zaman kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye yoluna başvurulmalıdır.

 

Örnek No:13 olarak düzenlenen ödeme emrinde, ödenmeyen kira alacağının ödenmesi ve kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi talep edilmektedir.

 

Söz konusu takip talebi, genel haciz yolundaki takip talebi gibidir. Genel haciz yolundaki takip talebindeki tek farkı, takip talebinde tahliye talebinin de bulunmasıdır.

 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız takipte icra dairesine başvurularak, genel haciz yoluyla takipteki gibi kira alacağının tahsili ve ayrıca kiracının tahliyesi istenir.

 

Kiraya veren takip talebinde mutlaka kiracının tahliyesini istediği belirtmek zorundadır.

 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle başlatılacak ilamsız tahliyede alacaklının takip talebinde bulunurken yazılı kira sözleşmesine dayanma zorunluluğu yoktur. Alacaklının takip talebine yazılı kira sözleşmesi eklemesi gerekmez. Bu sebeple, icra müdürünün de takip talebine yazılı kira sözleşmesinin eklenip eklenmediğini inceleme yetkisi yoktur.

 

Örnek No:13 Ödeme Emrinde Aşağıda Belirtilen Hususlar Yer Almalıdır:

1-Takip talebinde bulunması gereken kayıtlar (İİK m.58),
2-Borcun Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen süre içinde ödemesi gerektiği ihtarı,
3-Bir itirazı varsa ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde sebepleri ile birlikte dilekçeyle veya sözlü olarak icra dairesine bildirmesi gerektiği ihtarı,
4-Kira sözleşmesini ve sözleşmedeki imzayı açık ve kesin olarak reddetmediği takdirde sözleşmeyi kabul etmiş sayılacağı ihtarı,
5-Belirtilen süreler içinde borcu ödemez veya itirazda bulunmazsa sözleşmenin feshedileceği ve alacaklının icra mahkemesinden tahliye ile haciz talep edebileceği ihtarı.

 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle tahliyeye yönelik ilamsız takibe ilişkin ödeme emri üzerine borçlunun mal beyanında bulunma yükümlülüğü yoktur.

 

Örnek No:13 Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse Türk Borçlar Kanunu’ndaki ödeme süreleri içerisinde borcunu ödemek zorundadır. Bu ödeme süreleri;

Adi kira sözleşmeleri açısından on gün,
Konut ve çatılı işyerleri kiralarında otuz gün,
Ürün kirasında altmış gündür.

 

Bu süreler içerisinde kiracı kira bedelini ödemezse, Türk Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde kiraya verenin kira sözleşmesini feshetme imkanı vardır.

 

Borçlu bu süreler içerisinde borcunu ödediği takdirde alacaklının kiracının tahliyesini talep etme imkanı yoktur; takip bu aşamada sona erer.

 

Borçlu ödeme emrine yedi gün içerisinde itiraz etmez ve Türk Borçlar Kanunu’nda öngörülen süreler içerisinde borcunu ödemezse, tahliye aşamasına geçilir.

 

Borçlu süresinde itiraz etmez ve borcu da ödemezse, alacaklı, borçlunun mallarının haczedilmesini isteyebilir.

 

Alacaklı borçlunun tahliyesi için mahkemeye başvurması gerekmektedir. Alacaklı, tahliyeyi ödeme süresinin bitim tarihini takip eden altı ay içinde istemelidir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Tutuklama Tedbiri
    Tutuklama tedbiri nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Detaylar makalemizde.
  • Kıdem Tazminatı Alma Şartları
    Günümüzde Kıdem Tazminatı ile ilgili çalışma hayatımızda halen kullanılan yasal düzenleme 4857 sayılı yasadaki maddedir. Bu maddeye göre bir işçinin kıdem tazminatı alma şartları, kıdem tazminatı alma koşulları detayadır.
  • Fazla Çalışmanın İspatı Nasıl Yapılır?
    İş Kanunumuzda fazla çalışma haftalık 45 saati aşan çalışmalar şeklinde tanımlanmıştır. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Facebook Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak No:6 Rençberler Hukuk Ofisi Küçükçekmece / İstanbul
Whatsapp