Miras Hukukunda Tenkis Davası 26.3.2024

Muris yani mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruflar ile mirasçı ataması ve mirasının tamamını ya da yasal mirasçılarının haklarına da değen kısımlarını bir başkasına bırakması halinde hukuken bir mesele oluşur ki buna ancak tenkis davası çözüm olabilir. Tenkis davasına tüm hukuk mahkemeleri bakmaz. Ancak bir tenkis davası açılacak ise ilgili mahkeme; asliye hukuk mahkemesidir. Buna ek olarak tenkis davasının açılması için hukuken bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür. Bu süre de; durumun öğrenildiği tarihten başlayarak bir yılı kapsar. Ancak tenkis davası ek olarak yasal mirasçıların maddi haklarını korumaya elverişli bir dava olduğu için mutlaka bu davanın açılması adına genel bir sürede ön görülmüştür ki, bu süre mirasın paylara bölümü ve terekenin ilgili kimselerin ellerine geçmesi ile başlayan 10 yıllık süreyi kapsar.

Kim Kime Karşı Tenkis Talebinde Bulunabilir?

Tenkis davası murise karşı açılmaz. Murisin ilgili atamış olduğu mirasçısına karşı açılır ki bu durumda davacı olabilmek için de hukuken sizler için tanınmış olan statülerden birine sahip olmanız beklenir. Bu durumda üç farklı tereke davacısı söz konusu olabilir, diyelim ve sıralamamızı yapalım.

1-Saklı paylı mirasçıların ilgili mirasçıya karşı tenkis davası açma hakları vardır. Saklı paylı mirasçılar; anne-baba, sağ kalan eş ve murisin alt soyunun tamamıdır.
2-Saklı paya sahip olarak ikinci bölümde sayabileceğimiz kimseler; murisin alacaklılarıdır. Yani; murisin alacaklıları söz konusu alacaklarını terekede yeteri kadar malvarlığı olmasına rağmen alamıyorlarsa o halde saklı paylı sayılırlar ve ilgili kimselere karşı tenkis davasını açabilirler.
3-Son olarak ise; iflas dairesi ilgili mirası elde etmiş olan kimselere karşı tenkis davasını açma yetkisine sahip olur.

Bu saymış olduğumuz üç grup tenkis davasını ancak ilgili mirası almış olan kişiye karşı açabilirler. Diyelim ki mirastan kendisine bırakılan saklı payları zedelemiş olan kişi mirası aldıktan sonra ölmüş olsun ve ilgili miras bu kişinin alt soyuna ve eşine kalsın. O halde; yine ilgili tenkis davası bu kişileri alt soyları ve eşine karşıda açılabilecektir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Makaleler

  • Fatura Alacağı
    Faturaya dayalı alacakların tahsilinde dikkat edilmesi gereken önemli hususları makalemizde özetlemeye çalıştık.
  • Boşanma Davaları
    Boşanma davalarını ve boşanmaya neden olabilecek sebepleri özet halinde açıkladık.
  • Ücretli ve Ücretsiz İzin Tanımları
    Ücretli ve Ücretsiz İzin Tanımları ve Bilmeniz Gerekenleri kısa bir makale içerisinde birleştirdik. İşinize yarayacak bilgileri paylaştığımızı umuyoruz.
Facebook Instagram Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
 
Fevzi Çakmak Mahallesi Fidan Sokak No:6 Rençberler Hukuk Ofisi Küçükçekmece / İstanbul
Whatsapp